На головну 
Мальовниче Поділля, фото. Живописное Подолье, фото.

Це - Поділля!

Історія Поділля на протязі багатьох століть складалася з історій трьох найбільших національнім громад краю – українців, поляків та євреїв, що химерно переплелися між собою. Не дарма заголовок сайту дубльовано ще й польською та на ідиш. Криваву крапку в майже тисячолітній історії подільських євреїв було поставлено німецькими загарбниками під час Другої Світової. Сьогодні про величезній материк культури містечкових євреїв нагадують лишень твори Шолом-Алейхема, залишки синагог та старезні могильні плити на давніх кладовищах. Якщо більша частина Поділля для загалу - просто Terra incognita, то історія, культура і звичаї колишніх наших сусідів - Terra incognita в кубі.

***
История Подолья на протяжении многих столетий состояла из замысловато переплетенных между собой историй трех крупнейших национальных общин края – украинцев, поляков и евреев. Не зря заглавие сайта продублировано еще по-польски и на идиш. Кровавую точку в почти тысячелетней истории подольских евреев было поставлено немецкими оккупантами в годы Второй Мировой. Сегодня про громаднейший материк культуры местечковых евреев напоминают разве что сочинения Шолом-Алейхема, руины синагог и старые могильные плиты на древних кладбищах. Если для большинства Подолье просто - Terra incognita, то история, обычаи и культура бывших наших соседей - Terra incognita в кубе.

***
Сатанівська синагога

Сатанівська синагога є однією з найстаріших в Україні. Більш давня збереглася лишень у Шаргороді. Дата, коли її збудували точно невідома. За однією версією це 1514 рік, за іншою – 1534. Ще за однією з версій її зведено у середині XVII ст. У будь-якому випадку – споруда досить древня. Синагога більш схожа на фортечну башту, ніж на культову споруду. Що й не дивно – колись вона входила до системи міських укріплень. У її верхній частині й досі збереглися гарматні бійниці.

Сатановская синагога относится к самым старым синагогам Украины. Более древняя сохранилась разве что в Шаргороде. Дата ее постройки точно не известна. По одной версии ее построили в 1514 году, по другой в 1534 году. Есть версия, что ее постройка относится к середине XVII века. В любом случае – возраст весьма почтенный. Синагога больше напоминает крепостную башню, чем культовое сооружение. Что не удивительно – ранее она входила в систему городских укреплений. В верхней ее части до сих пор сохранились пушечные бойницы.


синагога з середини

«Арон-кодеш» Сатанівської синагоги. Це така своєрідна шафа для зберігання сувоїв Тори. Леви – символізують єврейський народ. Корона – символ Всевишнього. Над нішею – зображено скрижалі заповіту. Колони – символ зруйнованого Храму, що обов’язково буде відбудований. Сатанівський “арон-кодеш” вирізано з каменю і розфарбовано у жовтий, блакитний та червоні кольори. Він датується XVII ст.

“Арон-кодеш” Сатановской синагоги. Это такой своеобразный шкаф, вырезанного в стене, в котором хранились свитки Торы. Львы – символизируют еврейский народ. Корона – символ Всевышнего. Над нишей изображены скрижали завета. Колоны – символизируют разрушенный храм, который обязательно будет отстроен. Сатановский “арон-кодеш” вырезано с камня и раскрашено в желтый, голубой и красный цвета. Его создание датируется XVII веком
кладовище

Традиційно єврейське кладовище розміщали за річкою, що символізує відділення живого від мертвого. В Сатанові, зокрема, від містечка воно відділене безіменним струмком. Крім того, кладовище обов’язково мало бути на високій горі, щоб на неї було важко підійматися і люди не прагнули пошвидше там опинитися. Правда українські та польські сусіди останнє пояснювали інакше – мовляв хитрі євреї спеціально ховають своїх небіжчиків ближче до неба, аби у день Страшного Суду вони чимшвидше зайняти чергу в перших рядах. З гори, на якій розкинулося кладовище, відкривається чудова панорама на містечко та околиці.

Традиционно еврейское кладбиище размещали за рекой, что символизировало отделение живого от мертвого. В Сатанове, в частности от поселка оно отделено безымянным ручейком. Кроме того, кладбище обязательно располагалось на высокой горе, чтобы на нее было тяжело подниматься и, люди не стремились побыстее там очутиться. Правда, их украинские и польские земляки последнее объясняли иначе – мол хитрые евреи специально хоронят своих мертвых поближе к небу, чтобы в день Страшного Суда они быстренько заняли очередь в первых рядах. С горы, на которой раскинулось кладбище открывается чудесная панорама поселка.


могила когена

Могили “когенів” (священнослужителів), відрізняються від інших тим, що прикрашені спеціальним символом – з’єднаними у жесті благословіння руками. Ця могильна плита (на ідиш - “мацева”), датована 1790 роком.

Могилы «когенов» (священнослужителей), отличаются от остальных тем, что украшены специальным символом – соедененными в благословляющем жесте руками. Эта могильная плита (на идиш - «мацева») датируется 1790 г.Мацеви

Кожна мацева - високохудожній зразок різблярзького мистецтва.

Каждая мацева - высокохудожественный образец камнерезного исусства.
В роботі над цією сторінкою безцінну допомогу надав співробітник Київського інституту юдаїки Анатолій Кержнер. *** В работе над этой страницей неоценимую помощь оказал сотрудник Киевского института иудаики Анатолий Кержнер.

Дивитися далі. Смотреть дальше - Просто краєвиди. ** Просто пейзажи.


Рекламные ссылки от Яндекс
Яркие фотки | кризис украина | Каско Киев | Авто продажа | доставка цветов Киев | Справочник Киева | квартира Киев | серебряный кувшин
Hosted by uCoz